De Kunst-Bloem

Vrije academie

Klassiek tekenen

Contact

marcel.lepierre@skynet.be tel. 0479 783 928

nieuws@de-kunst-bloem.be tel. 0476 593 820Inschrijven voor een cursus of activiteit :

Via mail bij Claudine Vanden Driessche clovandendriessche@hotmail.com

E-mail: nieuws@de-kunst-bloem.be of tijdens de laatste dag van een module bij de docent of een bestuurslid.


Betalen kan je op rek.nr. BE72 0015 3569 5916 van de Kunst-Bloem, met de vermelding van de cursus + uw naam.

Betalingen dienen 8 dagen voor de aanvang van de cursus te geschieden.

De inschrijving is pas effectief na ontvangst van de betaling.

Atelier van vrije academie de Kunst-Bloem :

Francisco Ferrerlaan 135A, 9000 Gent