De Kunst-Bloem

Vrije academie

Klassiek tekenen
Inschrijven:

Via mail bij Claudine Vanden Driessche: clovandendriessche@hotmail.com, - e-mail: nieuws@de-kunst-bloem.be

of tijdens de laatste dag van een module bij de docent of een bestuurslid.


Betalen kan je op rek.nr. BE72 0015 3569 5916 van de Kunst-Bloem, met de vermelding van de cursus + uw naam.

Uw  inschrijving is pas effectief na betaling. Betalingen dienen te geschieden 8 dagen voor aanvang van de cursus.


Om deel te nemen aan een activiteit van de vrije academie De Kunst-Bloem moet men verplicht lid zijn.

(Lidgeld 25 €/jaar - van september tot eind augustus volgend jaar)


Wat kost een module van 8 lessen ?


- Aquarel: is een workshop  verdeeld over 4 lessen, totaal 60 € (geen korting voor leden met vaste atelierplaats).

- Klassiek tekenen: 48 € - (40 € voor leden met een vaste atelierplaats reeks 6 lessen, minimum 4 deelnemers.

- Creatief met kleur: 64 € - (56 € voor leden met een vaste atelierplaats) reeks 8 lessen.

- Vrij tekenen naar levend model: 64 € - (56 € voor leden met een vaste atelierplaats) reeks van 8 avonden, minimum 6 deelnemers.

- Schilderen met olieverf: 64 € - (56 € voor leden met een vaste atelierplaats) reeks 8 lessen.

- Initiatie “het naakte model”: 64 € - (minimum 4 deelnemers).

- Inleidingspresentatie “het naakt model”: 5 € (deze inleiding is gratis voor degenen die zich inschrijven voor de cursus initiatie).


Wanneer er wijzigingen zijn in het aantal lessen, worden de prijzen van de cursussen aangepast.

De prijs bedraagt 8 €/les voor de gewone lessen. Voor de workshops is een aparte berekening per workshop.

Inschrijven voor een cursus of  activiteit van de Kunst-Bloem