De Kunst-Bloem

Vrije academie

Lezing

gegeven door Marcel Lepierre


Met als onderwerp

de barok


Deze lezing gaat zoals gewoonlijk door in onze lokalen

Francisco Ferrerlaan 135a te 9000 GENT


Verschoven naar volgende keer


Iedereen is welkom

Beste leden Kunst-Bloemers,

op vraag van verschillende van onze leden:Menu voor een boeiende lezing


Men neme iemand met ….

- een rijke en succesvolle carrière

- een passie voor kunst in al zijn vormen

- het vermogen dit alles door te geven

We overgieten dit alles met een sausje van humor in een boeiende biografie


 Marcel Lepierre avant-la-lettre .


Lezing naar het leven van Marcel Lepierre op 26 april 2019 om 18.30 uur

in ons lokaal Francisco Ferrerlaan 135a te 9000 Gent.


De voorziene lezing over de barok wordt verschoven naar de volgende keer.


Wij verwachten een talrijke opkomst voor deze boeiende lezing.