De Kunst-Bloem

Vrije academie

Klassiek tekenen

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief  van de Kunst-Bloem verschijnt onregelmatig.


De nieuwsbrief informeert je over onze activiteiten zoals workshops, groepstentoonstelling en lezingen. Zo blijf je steeds op de hoogte en kan je je steeds tijdig inschrijven als je aan één of meer van deze activiteiten wil deelnemen.


Je leest in de nieuwsbrief ook wat er verandert of toegevoegd wordt aan de website.


De nieuwsbrief informeert je over onze activiteiten zoals workshops, groepstentoonstelling en lezingen. Zo blijf je steeds op de hoogte en kan je je steeds tijdig inschrijven als je aan één of meer van deze activiteiten wil deelnemen. Je leest in de nieuwsbrief ook wat er verandert of toegevoegd wordt aan de website.


Wil je de nieuwsbrief ontvangen via mail, vul dan het formulier rechts in.

Nieuwsflits

NieuwsbriefNieuwsbrief april 2019

Inhoud

1) Algemene ledenvergadering

2) Nieuw huurcontract atelier

3) Lezing

4) Oproep vrijwilligers/ docenten

5) Cursussen vijfde module

De algemene ledenvergadering gaat door op vrijdag 10/5/2019 om 19.30 uur.

Agenda

Nieuwe reeks cursussen

Nieuw huurcontract en gevolg voor De Kunst-Bloem

Kennisgeving wijzigingen in regel- en wetgeving vzw’s - vzw’s worden Wvv’s

Bespreken + punten en – punten

Welke cursussen programmeren voor volgend academiejaar  ?

Jaaroverzicht inkomsten en uitgaven

Suggesties workshops tijdens zomerperiode

Oproep om medewerking

Doorgeven per mail voor 05/05/2019

suggesties voor volgend seizoen

Opmerkingen : wat vonden jullie positief/negatief

Eventueel vragen aan het bestuur

Wie niet aanwezig kan zijn : gelieve suggesties en opmerkingen over te maken via mail naar:

nieuws@de-kunst-bloem.be

MINIRECEPTIE AANGEBODEN DOOR DE KUNST-BLOEM

Droevig nieuws

Wij hebben de droeve plicht aan onze leden te melden dat de partner Mady (Magdalena) van ons ere-lid  Lucien Dhondt schielijk is overleden tijdens hun verblijf in Frankrijk. Mady is in intieme kring gecremeerd. Wij wensen ons ere-lid Lucien en zijn familie veel sterkte en bieden in naam van alle leden van De Kunst-Bloem onze blijken van medeleven aan.

Lezing

Door Marcel zal een lezing gehouden worden de laatste vrijdag van de maand april, zijnde:

 26 april 2019 om 19 uur met als onderwerp “De barok”.


Warme oproep naar vrijwilligers / docenten om ons team bij te staan !

 Denk aan jullie vriendenkring ! Alle bijkomende helpende handen zijn welkom.

Lessenreeks vijfde module:

Klassiek tekenen:

De twee voorziene lessen na het paasverlof gaan door op

maandagnamiddag  van 14.00 tot 16.30 uur op 29/04 en 06/05.

Deze lessen kaderen nog bij de vierde module. Er kan wel bijkomend ingeschreven worden bij clovandendriessche@hotmail.com. Kostprijs: 8 €/les

Workshop aquarel met Nicole Vlerick

De workshop aquarel in 4 lessen gaat door op

dinsdagnamiddag van 14.00 tot 16.30 uur op 23/04 – 30/04 – 07/05 en 14/05.

Voor deze workshop zijn nog plaatsen beschikbaar. Inschrijven kan bij clovandendriessche@hotmail.com. De prijs is 60 € voor de volledige workshop.

Lessen  basisbegrippen en materiaal aquarel, werken naar stilleven:

Door Ria zullen drie lessen basisbegrippen aquarel worden gegeven op

 maandagnamiddag van 14.00 tot 16.30 uur op 13/05 – 20/05 en 27/05.

Inschrijven bij clovandendriessche@hotmail.com. Prijs: 8 €/les.

Creatief met kleur

De lessen creatief met kleur zijn vervangen door de workshop aquarel met Nicole Vlerick.

De lessen zullen hervat worden in het komende academiejaar.

Eventuele wijzigingen in de programmatie zullen afzonderlijk ter kennis worden gebracht.

Vrij modeltekenen

maandagavond van 18.30 tot 21.00 uur op 29/04 – 06/05 – 13/05 – 20/05 en 27/05.

Inschrijven bij clovandendriessche@hotmail.com. Prijs: 8 €/avond.

Modeltekenen met begeleiding en initiatiecursisten

dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur op 23/04 – 30/04 – 07/05 – 14/05 – 21/05 – 28/05.

Inschrijven bij clovandendriessche@hotmail.com. Prijs: 8 €/avond.

Werken met olieverf

donderdagnamiddag van 14.00 tot 16.30 uur op 25/04 – 02/05 – 09/05 – 16/05 – 23/05.

Inschrijven bij clovandendriessche@hotmail.com. Prijs: 8 €/les.

Tentoonstelling in zaal De Zulle in Wondelgem

Wij herinneren er graag aan dat wij onze jaarlijkse  tentoonstelling van onze leden houden in de zaal De Zulle in de Botestraat te Wondelgem  op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019 telkens van 14.00 tot 18.00 uur.

Geïnteresseerde leden kunnen nog steeds inschrijven voor deelname. Deelnameprijs: 15 €.

Deelnemers worden verzocht hun werken zelf te brengen en op te hangen op aanwijzingen van het verantwoordelijke bestuurslid op zaterdagvoormiddag 25/05/19 tussen 09.00 en 11.30 uur.

Er is een ruime niet betalende parking aan de zaal en er is een lift beschikbaar.

Alle eventuele vragen kunnen gesteld worden tijdens de algemene ledenvergadering

of schriftelijk via nieuws@de-kunst-bloem.be voor 05/05/2019.Gezien de cursussen een succes zijn is het aangeraden zo vlug mogelijk in te schrijven voor de vierde module  op de gewoonlijke manier bij Claudine, via mail clovandendriessche@hotmail.com en de betaling op de rekening BE72 0015 3569 5916. Zoals steeds is de inschrijving pas effectief na betaling en is de volgorde van betaling bepalend voor de volgorde van inschrijving.